Het gebouw omvat 7.800 m2 en wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente Beverwijk en Milieudienst IJmond. Begin juni 2010 wordt naar verwachting gestart met bouwen en de oplevering vindt plaats eind 2011.

Stedelijke vernieuwing
De bouw van het Stadhuis, waarin zowel de gemeente Beverwijk als de Milieudienst IJmond worden gehuisvest, is het tweede project van de Vernieuwing Stationsgebied. Het maakt deel uit van het programma Beverwijk Vitale Stad.Onder het motto ‘beter wonen, beter werken, beter leven’ werken Beverwijk en haar partners aan een grootschalige stedelijke vernieuwing om de stad gereed te maken voor de toekomst. Het programma voorziet in de herstructurering van oude wijken, een levendig, goed bereikbaar stadshart met regionale functies op het gebied van publieke dienstverlening, winkelen en uitgaan, een goede infrastructuur, voldoende recreatieve voorzieningen en openbaar groen en een florerend bedrijventerrein.

WKO

Het nieuwe Stadhuis krijgt een centrale plaats in Beverwijk op het Stationsplein naast het recent opgeleverde busstation. Daarmee maakt het stadhuis deel uit van de nieuwe stationsomgeving.Bron: www.duurzaamgebouwd.nl