Met de realisatie van het nog steeds bestaande wooncentrum voor ouderen, hierna kreeg Akerendam een culturele en ceremoniële functie en werd het prachtige pand na 333 jaar niet meer permanent bewoond.