Op 11 oktober 1916 overleed Frederica Henrietta Sluyterman van Loo op 81 jarige leeftijd aan meningitis. Zij was echter de nog langst levende van de drie ongehuwde zusters die allen opgegroeid waren op Buitenplaats Akerendam te Beverwijk. In die tijd waren er helaas nog geen pensioenvoorzieningen, aleenstaande vrouwen hielden echter met hard werken het hoofd boven water, maar hun duur verdiende salaris gaf nauwelijks ruimte om te kunnen sparen voor de oude dag.

In het testament van Frederica Henrietta stond beschreven wat haar en haar twee andere zusters Anna Hermina en Paulina Abigaël voor ogen hadden, namelijk hun ouderlijk huis, Buitenplaats Akerendam, te Beverwijk na hun dood te bestemmen voor die kwetsbare alleenstaande vrouwen. “Voor huisvesting en verpleging van vrouwen uit den beschaafden stand, ongehuwd en geen weduwe zijnde, die als onderwijzeres, verpleegster, huishoudster, kinderjuffrouw of in eenige andere betrekking een werkzaam leven hebben geleid en die niet meer, of niet meer ten volle in staat zijn om haar levensonderhoud te verdienen en die ook niet in staat zijn om ten volle in haar levensonderhoud uit eigen middelen te voorzien”. De bewoonsters moesten protestants zijn, en ouder dan 45 jaar.

En zo ontstond er de Stichting Sluyterman van Loo. Deze stichting had namelijk als statutaire doelstelling de huisvesting en verpleging van ongehuwde oudere vrouwen van protestantse huize, die een werkzaam leven achter de rug hadden. De wens van Frederica werd werkelijkheid: tientallen jaren werd Akerendam bewoond door ongehuwde, oudere vrouwen. Het ontbrak het fonds echter aan de financiële middelen om ook maar tot de invulling van deze doelstelling te kunnen over gaan. Een neef van de drie zusters en de voorzitter vanaf het eerste uur, Ir W.L. Sluyterman van Loo, liet na zijn overlijden in 1946 zijn gehele vermogen na aan het fonds. Nu kon Akerendam eindelijk worden gerestaureerd en aangepast voor de bewoning van oudere vrouwen en een directrice. Zij kwamen echter in 1947 naar Akerendam.