De Dr.Schuitfontein staande op het Stationsplein. Deze fontein heeft enkele uitstapjes gemaakt en staat tegenwoordig op het Moensplein.

Dokter Jan Willem Schuit werd geboren te Hoorn op 19 oktober 1840 en promoveerde in 1864 te Leiden in de genees- en verloskunde. Hij was ruim 40 jaar arts te Beverwijk en woonde op de Breestraat. Hij werd terecht ‘de dokter van de wijk’ genoemd. Een kundig man die zelfs een professoraat kreeg aangeboden, dit echter weigerde, hij bleef liever een eenvoudige dokter. Hij had veel patiënten en een uitgestrekte praktijk. Hij ging langs zijn patiënten met paard en koets. Bij zijn veertigjarig ambtsjubileum werd er een straatnaam naar hem vernoemd en dat was voor een nog levend persoon een unicum. Hij werd bovendien koninklijk onderscheiden.
Na zijn dood op 6 juni 1905, hij was toen 64 jaar oud, vormde zich een commissie uit zijn patiënten met het doel zijn nagedachtenis te eren door de oprichting van een drinkfontein. Het duurde enige jaren voordat deze fontein er kwam, maar op 10 september 1912 werd de fontein door zijn dochter J.Lamme-Schuit onthuld en aangeboden aan het gemeentebestuur. De drinkfontein was bedoeld voor de trekhonden die vroeger veelvuldig de aardbeienkarren trokken (onderzijde fontein) en de paarden (bovenzijde).
In 1926 verhuisde de fontein naar de Dr.Schuitstraat en in juli 1953 werd de fontein op het Moensplein geplaatst.