Het stationsgebouw wordt gewijzigd onder begeleiding van de architect Dirk Antonie Nicolaas Margadant en er worden nieuwe perrons aangelegd met een overkapping. Deze is gelijk aan Santpoort- Zuid, waar hij tegenwoordig nog aanwezig is.