Het bestek 54 uit 1870 betreft: “Het vergrooten van het stationsgebouw met een wachtkamer, vestibule en doorgang; het wegbreken van het bestaande en inrigten van een nieuw plaatskaartenkantoor; het verlengen van het gemetselde trottoir; het maken van een marquise langs het stationsgebouw en het verplaatsen der bestaande goederenloods, benevens enige bijkomende werken.”