De erfdienstbaarheid werd in 1780 afgegeven en had destijds betrekking op nagenoeg het hele gebied tussen Akerendam en het toenmalige Wijckermeer, de zogenoemde Meerweiden. De erfdienstbaarheid beoogde de omgeving van de buitenplaats te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen en gaf de eigenaar van de buitenplaats het recht zich actief met de inrichting van het gebied te bemoeien.