Bouw van Het Stadhuis Beverwijk

By

Het gebouw omvat 7.800 m2 en wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente Beverwijk en Milieudienst IJmond. Begin juni 2010 wordt naar verwachting gestart met bouwen en de oplevering vindt plaats eind 2011.

Stedelijke vernieuwing
De bouw van het Stadhuis, waarin zowel de gemeente Beverwijk als de Milieudienst IJmond worden gehuisvest, is het tweede project van de Vernieuwing Stationsgebied. Het maakt deel uit van het programma Beverwijk Vitale Stad.Onder het motto ‘beter wonen, beter werken, beter leven’ werken Beverwijk en haar partners aan een grootschalige stedelijke vernieuwing om de stad gereed te maken voor de toekomst. Het programma voorziet in de herstructurering van oude wijken, een levendig, goed bereikbaar stadshart met regionale functies op het gebied van publieke dienstverlening, winkelen en uitgaan, een goede infrastructuur, voldoende recreatieve voorzieningen en openbaar groen en een florerend bedrijventerrein.

WKO

Het nieuwe Stadhuis krijgt een centrale plaats in Beverwijk op het Stationsplein naast het recent opgeleverde busstation. Daarmee maakt het stadhuis deel uit van de nieuwe stationsomgeving.Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

Start bouw Grandcafé

By

 

17 maart 2017 – Eerste paal
De eerste paal is geslagen en de bouw van het nieuwe Grandcafé is van start!

Mei 2017 – Pannebier
Naar verwachting zal in Mei het hoogste punt van het gebouw bereikt worden en de dakpannen gelegd worden, waarna er bier wordt gedronken.

Oktober 2017 – Oplevering
Het pand is als klaar bestempeld! Vanaf deze periode kunt u heerlijk eten en drinken op een historische plek.

1960 – Station Beverwijk – 3e Verbouwing

By

Station Beverwijk werd vernieuwd toen de spoorlijn werd verlegd om aan te sluiten op de nieuwe Velser spoortunnel. In 1960 ontstonden de herkenbare uiterlijkheden van het station als we deze nog steeds kennen met een grote entreeluifel met ver uitstekend lessenaars dak en de glazen pui in de stationshal. Tijdens deze verbouwing was G.J. van der Grinten als architect gemoeid.

1916 Akerendam

By

Op 11 oktober 1916 overleed Frederica Henrietta Sluyterman van Loo op 81 jarige leeftijd aan meningitis. Zij was echter de nog langst levende van de drie ongehuwde zusters die allen opgegroeid waren op Buitenplaats Akerendam te Beverwijk. In die tijd waren er helaas nog geen pensioenvoorzieningen, aleenstaande vrouwen hielden echter met hard werken het hoofd boven water, maar hun duur verdiende salaris gaf nauwelijks ruimte om te kunnen sparen voor de oude dag.

In het testament van Frederica Henrietta stond beschreven wat haar en haar twee andere zusters Anna Hermina en Paulina Abigaël voor ogen hadden, namelijk hun ouderlijk huis, Buitenplaats Akerendam, te Beverwijk na hun dood te bestemmen voor die kwetsbare alleenstaande vrouwen. “Voor huisvesting en verpleging van vrouwen uit den beschaafden stand, ongehuwd en geen weduwe zijnde, die als onderwijzeres, verpleegster, huishoudster, kinderjuffrouw of in eenige andere betrekking een werkzaam leven hebben geleid en die niet meer, of niet meer ten volle in staat zijn om haar levensonderhoud te verdienen en die ook niet in staat zijn om ten volle in haar levensonderhoud uit eigen middelen te voorzien”. De bewoonsters moesten protestants zijn, en ouder dan 45 jaar.

En zo ontstond er de Stichting Sluyterman van Loo. Deze stichting had namelijk als statutaire doelstelling de huisvesting en verpleging van ongehuwde oudere vrouwen van protestantse huize, die een werkzaam leven achter de rug hadden. De wens van Frederica werd werkelijkheid: tientallen jaren werd Akerendam bewoond door ongehuwde, oudere vrouwen. Het ontbrak het fonds echter aan de financiële middelen om ook maar tot de invulling van deze doelstelling te kunnen over gaan. Een neef van de drie zusters en de voorzitter vanaf het eerste uur, Ir W.L. Sluyterman van Loo, liet na zijn overlijden in 1946 zijn gehele vermogen na aan het fonds. Nu kon Akerendam eindelijk worden gerestaureerd en aangepast voor de bewoning van oudere vrouwen en een directrice. Zij kwamen echter in 1947 naar Akerendam.

1912 Plaatsing Dr. Schuitfontein op het stationsplein

By

De Dr.Schuitfontein staande op het Stationsplein. Deze fontein heeft enkele uitstapjes gemaakt en staat tegenwoordig op het Moensplein.

Dokter Jan Willem Schuit werd geboren te Hoorn op 19 oktober 1840 en promoveerde in 1864 te Leiden in de genees- en verloskunde. Hij was ruim 40 jaar arts te Beverwijk en woonde op de Breestraat. Hij werd terecht ‘de dokter van de wijk’ genoemd. Een kundig man die zelfs een professoraat kreeg aangeboden, dit echter weigerde, hij bleef liever een eenvoudige dokter. Hij had veel patiënten en een uitgestrekte praktijk. Hij ging langs zijn patiënten met paard en koets. Bij zijn veertigjarig ambtsjubileum werd er een straatnaam naar hem vernoemd en dat was voor een nog levend persoon een unicum. Hij werd bovendien koninklijk onderscheiden.
Na zijn dood op 6 juni 1905, hij was toen 64 jaar oud, vormde zich een commissie uit zijn patiënten met het doel zijn nagedachtenis te eren door de oprichting van een drinkfontein. Het duurde enige jaren voordat deze fontein er kwam, maar op 10 september 1912 werd de fontein door zijn dochter J.Lamme-Schuit onthuld en aangeboden aan het gemeentebestuur. De drinkfontein was bedoeld voor de trekhonden die vroeger veelvuldig de aardbeienkarren trokken (onderzijde fontein) en de paarden (bovenzijde).
In 1926 verhuisde de fontein naar de Dr.Schuitstraat en in juli 1953 werd de fontein op het Moensplein geplaatst.

1905 Beverwijkse aardbeienhandel

By
Omstreeks 1880 ontstond de eerste straatveiling waarbij een notaris toezicht hield. De veiling werd opgericht door de heren Meijer, Tegel en Sluiter. Een tweede veiling werd opgericht door de heer Tervoort. Het veilinggebeuren werd serieus door een samenwerkingsverband tussen de ‘Vrije Veiling’ en ‘Kennemerland’ in 1933. Veiling Kennemerland werd in 1906 opgericht en kocht en verkocht voornamelijk aardbeien, later ook erwten en bonen. In eerste instantie was dit een verzendvereniging. In 1916 werd besloten om ook te gaan veilen. In 1935 vond de laatste straatveiling plaats. Vanaf dat moment vonden alle veilingen plaats in panden in de binnenstad van Beverwijk. Wie denkt dat het alleen om aardbeien ging maakt een denkfout. Asperges, bloemkool, doppers, komkommers, peterselie, postelein, raapstelen, rabarber, radijs, selderij, sla, spinazie, spruiten, tomaten, witlof, wortelen en zuring. Er was zelfs een grasveiling en vanaf 1940 ook een veiling voor konijnen, kippen en duiven. De groentetelers van Beverwijk en omstreken stonden bekend om hun excellente waren. In binnen en buitenland werden zij geroemd om de kwaliteit van hun producten. Ook de bloembollencultuur verwierf zich een grote naam. En nog steeds hebben de kwekers een goede naam. Hyacinten, irissen, tulpen, gladiolen, narcissen, nerines en lelies om maar een paar soorten te noemen. Nieuwe rassen werden in de loop van de jaren ontwikkeld. Rond 1884 werden de
bloembollen geveild in Haarlem maar in 1887 kreeg Beverwijk al een Bloembollenveiling.

1870 Station Beverwijk – Verbouwing Stationsgebouw

By

Het bestek 54 uit 1870 betreft: “Het vergrooten van het stationsgebouw met een wachtkamer, vestibule en doorgang; het wegbreken van het bestaande en inrigten van een nieuw plaatskaartenkantoor; het verlengen van het gemetselde trottoir; het maken van een marquise langs het stationsgebouw en het verplaatsen der bestaande goederenloods, benevens enige bijkomende werken.”