Een blik op de historie van het Stationsplein Beverwijk

Samen bouwen aan een nieuwe toekomst en samen het verleden koesteren; dat is het motto van het nieuw te bouwen horecapand op het Stationsplein in Beverwijk. Op deze website vindt u leuke weetjes over de historie van het Stationsplein.

Foto’s en teksten: Prentenkabinet Van der Linden

 • Start bouw Grandcafé

    17 maart 2017 – Eerste paal De eerste paal is geslagen en de bouw van het nieuwe Grandcafé is van start! Mei 2017 – Pannebier Naar verwachting zal in..Lees meer

 • 2012 Akerendam – Erfdienstbaarheid rechtsgeldig verklaart.

  De rechtbank te Haarlem oordeelde op 25 april 2012 dat Akerendam een rechtgeldige erfdienstbaarheid in het bezit had. Zo is het realiseren van nieuwbouw op dit gebied niet mogelijk zonder..Lees meer

 • Bouw van Het Stadhuis Beverwijk

  Het gebouw omvat 7.800 m2 en wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente Beverwijk en Milieudienst IJmond. Begin juni 2010 wordt naar verwachting gestart met bouwen en de oplevering vindt..Lees meer

 • 1970 seniorencomplex “Nieuw Akerendam”

  Met de realisatie van het nog steeds bestaande wooncentrum voor ouderen, hierna kreeg Akerendam een culturele en ceremoniële functie en werd het prachtige pand na 333 jaar niet meer permanent..Lees meer

 • 1960 – Station Beverwijk – 3e Verbouwing

  Station Beverwijk werd vernieuwd toen de spoorlijn werd verlegd om aan te sluiten op de nieuwe Velser spoortunnel. In 1960 ontstonden de herkenbare uiterlijkheden van het station als we deze..Lees meer

 • 1916 Akerendam

  Op 11 oktober 1916 overleed Frederica Henrietta Sluyterman van Loo op 81 jarige leeftijd aan meningitis. Zij was echter de nog langst levende van de drie ongehuwde zusters die allen..Lees meer

 • 1912 Plaatsing Dr. Schuitfontein op het stationsplein

  De Dr.Schuitfontein staande op het Stationsplein. Deze fontein heeft enkele uitstapjes gemaakt en staat tegenwoordig op het Moensplein. Dokter Jan Willem Schuit werd geboren te Hoorn op 19 oktober 1840..Lees meer

 • 1905 Beverwijkse aardbeienhandel

  Omstreeks 1880 ontstond de eerste straatveiling waarbij een notaris toezicht hield. De veiling werd opgericht door de heren Meijer, Tegel en Sluiter. Een tweede veiling werd opgericht door de heer..Lees meer

 • 1898 Station Beverwijk – 2e Verbouwing Stationsgebouw

  Het stationsgebouw wordt gewijzigd onder begeleiding van de architect Dirk Antonie Nicolaas Margadant en er worden nieuwe perrons aangelegd met een overkapping. Deze is gelijk aan Santpoort- Zuid, waar hij..Lees meer

 • 1870 Station Beverwijk – Verbouwing Stationsgebouw

  Het bestek 54 uit 1870 betreft: “Het vergrooten van het stationsgebouw met een wachtkamer, vestibule en doorgang; het wegbreken van het bestaande en inrigten van een nieuw plaatskaartenkantoor; het verlengen..Lees meer

 • 1866 Station Beverwijk – Stationsgebouw Beverwijk

  De geboorde van Station Beverwijk zoals we deze nu kennen was in 1866 met een zeer eenvoudig lang laag houten gebouw. Het bestek 34 uit 1867 is wel uitgevoerd en..Lees meer

 • 1852 Akerendam

  In 1852 werd Akerendam verworven door Mr Willem Louis Sluyterman van Loo, vrederechter en later kantonrechter te Beverwijk. Drie van zijn dochters, Frederica Henrietta, Anna Hermina en Paulina Abigaël, bleven..Lees meer

 • 1800 Akerendam

  In 1800 werd door de toenmalig eigenaar Johan Arnold Blois van Treslong aan de Velserweg de bekende theekoepel gebouwd met uitzicht over het Wijckermeer. Het meer zou zeventig jaar later..Lees meer

 • 1780 Akerendam – Erfdienstbaarheid

  De erfdienstbaarheid werd in 1780 afgegeven en had destijds betrekking op nagenoeg het hele gebied tussen Akerendam en het toenmalige Wijckermeer, de zogenoemde Meerweiden. De erfdienstbaarheid beoogde de omgeving van..Lees meer

 • C.A. 1725 Akerendam – Verfraaiing

  In het tweede  kwart van de 18e eeuw werd het huis door Jan Lucas Pels vergroot en verfraaid. Aan het begin van de 18e eeuw werd voor het eerst de..Lees meer

 • 1637 Akerendam – Het ontstaan

  Akerendam is een buitenplaats in Beverwijk. Akerendam was een van de vele buitens die in de 17e en 18e eeuw door vermogende Amsterdammers werden gesticht aan de Amstel, de Vecht..Lees meer

 • Het ontstaan van Beverwijk

  Beverwijk kreeg in 1276 marktrechten, verleend door Graaf Floris V van Holland, en stadsrechten in 1298, verleend door Graaf Jan I van Holland. Deze laatste gebeurtenis vond plaats op 1..Lees meer